Naše služby


Zariadenia a služby

Charitatívno-sociálne centrum – Nitra

– Opatrovateľská služba
– Požičovňa zdravotníckych pomôcok
– Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia

Dom charity sv. Rafaela Nitra – nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum

Detský charitný dom sv. Lujzy Nitra

ADOS Charita Nitra – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra

Chránená dielňa sv. Jozefa – knihviazačstvo