INTEGRÁCIA ĽUDÍ S ĽUĎMI


Obdobie realizácie: február – máj 2016

Donor: Nadácia otvorenej spoločnosti / Open Society Foundation / NOS-OSF

Celkovým cieľom projektu je čo najlepšie nastaviť a skvalitniť poskytované služby v integrácii ľudí prichádzajúcich s ľuďmi už bývajúcimi na Slovensku u konkrétnej skupiny 25 irackých rodín.

2 špecifické ciele:

  1. Posilniť a skvalitniť služby kultúrnych, sociálnych a komunitných mediátorov.
  2. Zlepšiť postoje členov prijímajúcej komunity.

 

Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti NOS/OSF v rámci Výzvy k ľudskosti.

nadacia_otvspolspojene_ruky