Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra


Kontaktujte nás:

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Chrenovská 22 B
949 01 Nitra
telefón: +421-37-6531041, 42, 43
fax: 037/6531013
www.hospicnitra.sk


koordinátor:

+421 911 254 682
hlavná sestra:

telefón: +421-37-6531042 
mobil: +421-902-419151

sociálny pracovník:
telefón: +421-37-6531041

Mobilný hospic:
+421 0902 419 151
Algeziologická ambulancia:
+421 0902 419 151

e-mail: lekar@hospicnitra.sk

e-mail: hlavnasestra@hospicnitra.sk

e-mail: soc.pracovnik@hospicnitra.sk