Farské charity

Farská charita Trenčín – Juh

Diecéznou charitou Nitra bola registrovaná dňa 22.2.2017. Dobrovoľníci farskej charity preukazujú skutky milosrdenstva ľuďom bez prístrešia v uliciach mesta formou terénnych výdajov polievok 1 až 4 krát týždenne v závislosti od ročného obdobia, vydávaním oblečenia, obuvi, prikrývok, pomocou pri vybavovaní osobných dokladov a podobne. Farská charita sa zapája do zbierok oblečenia, potravín, do Zbierky školských pomôcok. Od februára 2018 je distribučným centrom časopisu Cesta. V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska ponúka rodinám v núdzi potravinovú výpomoc. Od apríla 2018 podporuje piatich obyvateľov Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pripravuje registráciu útulku a nízkoprahového denného centra.

Mgr. Pavol Iring 0908 030 268
charitatrencin@gmail.com

Farská charita Trenčín – Juh na facebooku

 

Farská charita sv. Jozefa Nové Zámky

Pavol Pšenák 0944 979 323  
Kontakt: Banskobystrická 1, Nové Zámky (bývalá Flengerka)

Vznikla v r. 2014 na podnet skupinky veriacich, ktorí cítili potrebu pomáhať obyvateľom mesta, ale aj  okolitým mestám a obciam, je súčasťou farského spoločenstva, a vydáva svedectvo o láske k blížnemu konkrétnymi skutkami. Jej snahou je poskytovať základné sociálne poradenstvo pre všetky osoby v nepriaznivej životnej situácii a účinne pomáhať každému človeku v núdzi, oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu. Zabezpečujú nevyhnutné trvanlivé potraviny hlavne pre matky s deťmi a osoby v zlej sociálnej situácii. Farská charity sa každoročne zapája do potravinovej TESCO zbierky

Cieľové skupiny farskej charity:
– osamelé matky s deťmi
– týrané a opustené ženy
– osamelí seniori
– osoby ohrozené sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčené osoby

Farská charita bl. sestry Zdenky Topoľčany

Ing. Margita Kováčiková 0902 210 402

Funguje od roku 2002 a zameriava sa na pomoc a poradenstvo pre ľudí v núdzi, či v krízovej situácii, seniorov a zdravotne znevýhodnených. Pravidelne sa zapája do Zbierky školských pomôcok i potravinovej TESCO zbierky a spolupracuje s inými združeniami pomáhajúcimi núdznym.

 

Zbierka potravín a drogérie pri ktorej pomáhali dobrovoľníci z farskej charity