Dobrovoľníctvo


Diecézna charita Nitra v súčasnosti hľadá nových dobrovoľníkov, horlivých a motivovaných pre službu
blížnemu v núdzi. Zariadenia charity v Nitre, ktoré sa zaujímaju o prácu dobrovoľníkov sú Hospic – dom
pokoja a zmieru u Bernadetky, Dom charity sv. Rafaela – nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum,
Detský charitný dom sv. Lujzy a Agentúra domácej ošetrovateľskej služby ADOS.

Kolektív Diecéznej charity Nitra Vám bude aj v prípade ponuky akejkoľvek inej Vami navrhovanej
dobrovoľníckej aktivity s využitím Vášho talentu a schopnosti veľmi povďačný a nadšený pre vaše úsilie.

– kontakty na jednotlivé zariadenia a poverených zamestnancov možno nájsť  pozri “ Naše služby “

Všetko o dobrovoľníctve na Slovensku nájdete na stránkach  www.dobrovolnictvo.sk