Aktuality

Čo máme nové?

Adopcia ľudí bez domova

pridal: charita | dátum: 6. augusta 2018 | kategória: Pomoc

Adopcia ľudí bez domova je projekt Farskej charity Trenčín – Juh, ideovo veľmi podobný Adopcii na diaľku. Namiesto detí z rozvojových krajín sa zameriava na osoby bez prístrešia v slovenských mestách, ktoré vďaka finančným darom dostanú príležitosť na prechod z ulice do bežného života v spoločnosti. Nadväzuje na terénnu prácu s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu vybraných jednotlivcov komplexnejšie. V súčasnej prípravnej fáze sa pokúšame získať odpovede na otázky: Aké finančné prostriedky je potrebné vynaložiť na jednu osobu bez domova? Kto je do programu vhodný / nevhodný? Aké pravidlá musí zaradený dodržiavať? Čo všetko bude v praxi potrebné?

Nádejou, že by projekt mohol fungovať, je pán Dušan (56 rokov), prvý adoptovaný vôbec, ktorý žil bez domova posledných sedem rokov. Pravidelne sa zúčastňoval výdajov polievok a na prvý pohľad nebol ničím iný od ostatných. Jedného dňa sa vytratil a nik netušil kam. So zápalom pľúc ležal niekoľko dní v januárovom počasí kdesi pod schodmi, odkázaný len na mlieko a rožky, čo mu iní nosili. Nezvestného sme našli v nemocnici, kde si personál všimol jeho poriadkumilovnosť a bola mu ponúknutá práca v upratovacej firme. To sa stalo dôležitým impulzom. Pán Dušan bol po odchode z nemocnice ubytovaný na troch rôznych miestach – v dvoch robotníckych ubytovniach a v Dome Nepoškvrneného Srdca Panny Márie žije v súčasnosti. Už začiatkom februára nastúpil do práce, ktorú si našiel sám. Je finančne nezávislý, hradí si ubytovanie aj stravu, spláca svoje pohľadávky. Vo voľnom čase číta knihy, chodí na kultúrne podujatia. Zlepšenie jeho sociálnej situácie nie je však to najpodstatnejšie na tomto príbehu. Po rokoch pristúpil ku sviatosti zmierenia a prijal Pána Ježiša v Eucharistii.

Prvá adopcia prebehla v podobe výzvy na portáli Ľudia ľuďom, čo umožnilo začať takmer okamžite. Vlastná webová stránka s funkciou poukazovania finančných prostriedkov by však bola výhodou. Ponúkla by priestor pre pravidelné aktualizácie o priebehu adopcií, vynakladaní finančných prostriedkov, iných novinkách a podobne. Dôležitou súčasťou by mohol byť výber spomedzi osôb zaradených do programu v rámci celého Slovenska, na čo by slúžili profily s fotografiou, životným príbehom alebo finančnou náročnosťou. Niektoré zo spomínaných možností nahradil aspoň profil na Facebooku: www.facebook.com/adopcialudibezdomova.

Na pomoc pánovi Dušanovi (január – júl 2018) bolo celkovo vynaložených približne 620 €. Hneď za prvý mesiac, v čase najväčšej propagácie, sa podarilo vyzbierať polovicu z celkovej sumy 805 €. Najviac prostriedkov poukázali pravidelní prispievatelia, priemerná výška daru predstavovala 24,39 €, najvyššia 100 €. Adopcia ľudí bez domova je jedným z dôkazov, že efektívna pomoc znamená predovšetkým zabezpečené bývanie. Tento projekt, prispôsobený na miestne podmienky, by mohol obohatiť aktivity charít v každom z väčších miest.